Krakers pastorie heilig hartkerk Breda naar antikraak

Krakers pastorie heilig hartkerk Breda naar antikraak

Eigenaar Stichting Woonzorg Nederland wil op korte termijn overgaan tot renovatie.

Volgens Woonzorg moesten de voormalige bewoners vertrekken, omdat de woningcorporatie regelmatig het pand moet betreden. “We kunnen er nu makkelijker in en uit. Dat gaat niet met krakers”, aldus een woordvoerster.

Inmiddels is door Woonzorg voor de verbouwing een vergunning aangevraagd. Wanneer de renovatie aanvangt, is vooralsnog niet bekend.

Het plan behelst de realisatie van een bedrijfsruimte op de begane grond en appartementen op de bovenetages.

Over de Heilig-Hartkerk:
De Heilig-Hartkerk is sinds 1986 niet meer als kerk in gebruik. Later werd de kerk verkocht aan een projectontwikkelaar, die op deze plaats een appartementencomplex wilde bouwen. In 2000 werd een sloopvergunning afgegeven, maar de sloop werd niet uitgevoerd, mede doordat de kerk werd bezet door krakers. Later werd de vergunning ingetrokken. In 2004 kreeg de inmiddels sterk vervallen kerk de status van Rijksmonument.

Bronnem: Wikipedia & Breda Vandaag