Het ontstaan van Antikraak wonen

Antikraken is met name groot geworden sinds dat kraken illegaal is geworden en de overheid een wet heeft gemaakt tegen leegstand van panden: de antikraak ofwel leegstandswet is in jui 2010 van kracht gegaan.

De laatste jaren neemt de leegstand van met name kantoorpanden enorm toe, wat de overheid zeer ongewenst vindt. Daarnaast was lang niet iedereen tevreden met de krakers die lange tijd in leegstaande panden woonden. Daarom is begin juni 2010 de wet kraken en leegstand aangenomen door de Eerste Kamer. De wet stelt kraken strafbaar en gemeenten werden verantwoordelijk voor de bestrijding van leegstand. Met deze wet moest er dus een andere, collectieve manier gevonden worden om leegstand tegen te gaan.

Deze wet is het begin van een nieuwe opleving van antikraak wonen. De eigenaar van een leegstaande woning of bedrijfspand is verplicht na 6 maanden van leegstand zijn pand te melden bij de gemeente, vervolgens moet de eigenaar uiterlijk binnen 12 maanden een oplossing hebben voor deze leegstand.Daarnaast is door het verbieden van kraken en het beperkte aanbod van (betaalbare) huurwoningen nog steeds een woningnood.

Antikraak wonen zorgt er kort gezegd voor dat mensen een betaalbare woonruimte kunnen beheren en dat de eigenaar van vastgoed zijn pand beheert heeft.