Wat is antikraak wonen?

Antikraak wonen is goedkoop wonen in bijzondere panden met vaak veel ruimte, echter zonder veel rechten!

Antikraak wonen is een manier van “tijdelijke verhuur” van vastgoed aan particulieren en ondernemers om ervoor te zorgen dat leegstaande panden niet illegaal worden gekraakt, verpauperd, verrnield wordt of het pand verpauperd. Antikraak is een vorm van tijdelijk gebruik van leegstaand vastgoed, de huurder gaat daarbij een bruikleenovereenkomst aan met de eigenaar of antikraak bureau en wordt een zogenoemde kraakwacht of kraakbeheerder van het pand. Deze vorm van tijdelijk “verhuren” komt veel voor bij gebouwen, (bedrijfs)panden en woningen welke op termijn gesloopt of gerenoveerd worden.

Antikrakers hebben daarbij veel minder rechten dan reguliere huurdersvan een woning, dit komt met name doordat je eigenlijk niet het pand huurt maar in bruikleen hebt. Dit is een erg belangrijk verschil en moet iedereen zich beseffen die antikraak wilt gaan huren!

Een vastgoedeigenaar huurt vaak een antikraakbureau in die aan de slag gaat om te zoeken naar antikraker, ofwel tijdelijke huurders die het pand willen beheren. Als tijdelijke bewoner krijg je geen huurcontract, en zodoende hoeven bepalingen inzake de wettelijke huurbescherming niet in acht genomen te worden. Dit betekent dus dat je als antikraker geen tot weinig rechten hebt en je gehoorzaam moet zijn aan de regels die het antikraakbureau stelt. Deze regels worden uiteraard wel in een contract opgesteld, namelijk een bruikleenovereenkomst. Regels die antikraakbureau’s vaak hanteren zijn een erg korte opzegtermijn (gemiddeld zo’n 2 weken), daarbij kan je zonder opgaaf van reden eruit gezet worden, je moet het pand echt beheren en dus vaak aanwezig zijn een vakantie kan dus lastig worden, klein onderhoud is voor eigen rekening en je moet het pand netjes houden, er kunnen onverwachte inspecties komen de verhuurder is namelijk gerechtigd ten alle tijden het pand binnen te komen. Kortom je moet erg flexibel en soms creatief zijn en soms niet zo op je privacy gesteld zijn.

Als compensatie voor deze regels is wel dat de woonvergoeding die je als huurder moet betalen veel lager ligt dan de reguliere huurprijs en dat je vaak veel vierkante meters hiervoor terug krijgt.